Припремљени обојени дизајн штампаних челичних завојница